Фондове и програми

Към ИА "Национален филмов център" функционира офис МЕДИА по Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА на Европейския съюз, която има за цел да подпомогне проекти в областта културата, киното, телевизията, музиката, литературата, изпълнителските изкуства, наследството. Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА е приета от Европейския парламент в края на 2013 г. и заменя досега съществувалите програми на общността – МЕДИА, МЕДИА Мундус, Култура. Бюрото на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА в България има два офиса – МЕДИА и Култура.

ИА "Национален филмов център" представлява Република България в Управителния съвет на Фонда ЕВРОИМАЖ (EURIMAGES). България членува от началото на 1993 г. в Паневропейският Фонд EURIMAGES за подкрепа на копродукции и разпространение на европейски филми, създаден към Съвета на Европа.

ИА "Национален филмов център" е координатор за Република България в Европейската Аудиовизуална Обсерватория (European Audiovisual Observatory) към Съвета на Европа и от 2005 г. представлява България в Европейска Филмова Промоция (European Film Promotion) - организация, осъществяваща промоцията на европейски филми, режисьори и актьори на най-престижните световни фестивали.