Нормативни актове
Закон за филмовата индустрия -
ZFI.doc (206 KB)
Устройствен правилник на ИА НФЦ -
UP NFC.doc (2 MB)
Тарифа за таксите, събирани по ЗФИ -
TARIFA.doc (37 KB)
Наредба N1 за водене на Единния публичен регистар -
NAREDBA No1_EPR.doc (236 KB)
Правила за работата, организацията и дейността на Националната техническа комисия към ИА НФЦ -
Pravila NTK - NFC.pdf (5 MB)
Европейска конвенция за кинематографична копродукция -
Evropeiska_konvencia.doc (58 KB)
Споразумение за кинематографична копродукция - България/Франция -
spgodba_BG-FR.pdf (988 KB)
Споразумение за кинематографична копродукция - България/Израел -
spogodba_BG_Izrael.pdf (3 MB)
Споразумение за кинематографична копродукция - България/Италия -
Coproduction Italy BG.pdf (5 MB)
Решение на ЕК за одобряване на схемата за помощ на българската филмова индустрия / 2012 -
Reshenie na EC.pdf (611 KB)
Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на ЕП и СЕ - финансовите правила, приложими за общия бюджет на EC -
R 966 2012.pdf (3 MB)
EС - Гайд за аудиовизуални специалисти / 2011 -
EU-Guide_for_audiovisual_professionals_jan_2011.pdf (3 MB)