За контакт

Изпълнителна агенция НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР

бул. "Дондуков" 2 А, София 1000
тел.: (02) 988 38 31
факс: (02) 987 36 26, 980 99 20
e-mail: nfc@nfc.bg
www.nfc.bg

офис МЕДИА
Бюро ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА България

c/o Национален филмов център
бул. „Дондуков” 2 А, последен етаж
тел.: (02) 988 32 24
факс: (02) 987 53 69
е-mail: info@mediadesk.bg
www.creativeeurope.bg