За нас

Изпълнителна агенция НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР /ИА НФЦ/ е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на културата и осъществява държавната културна политика в областта на киното. Създадена е с ПМС № 97 от 13.05.2004г. (ДВ бр. 42 от 21.05.2004г.) като правоприемник на Национален филмов център като изпълнителен орган за прилагане на Закона за филмовата индустрия.

Основните функции на Агенцията са посочени в Устройствения правилник на ИА НФЦ: подпомагане и координация на филмопроизводството, кинопродуцентството, филморазпространителската дейност и кинопоказа; финансиране създаването, разпространението и представянето на български филми в страната и в чужбина, стимулиране развитието на филмовата култура.

НАЦИОНАЛНИЯТ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР осъществява държавната подкрепа на българското кино. Държавна субсидия се предоставя за създаване на сценарии за игрални и документални филми и развитие на филмови проекти, за производството и разпространението на пълнометражни и късометражни игрални, документални и анимационни филми.

НАЦИОНАЛНИЯТ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР представлява Република България в Управителния съвет на Фонда "Евроимаж" (EURIMAGES). РБългария членува от началото на 1993 г. в Паневропейският Фонд за подкрепа на копродукции и разпространение на европейски филми "Евроимаж" (EURIMAGES), създаден към Съвета на Европа (СЕ).

НАЦИОНАЛНИЯТ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР е координатор за Република България в Европейската Аудиовизуална Обсерватория (European Audiovisual Observatory) към Съвета на Европа (СЕ) и от 2005 г. представлява България в Европейска Филмова Промоция (European Film Promotion) - организация, осъществяваща промоцията на европейски филми, режисьори и актьори на най-престижните световни фестивали.

Към НАЦИОНАЛНИЯ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР функционира офис МЕДИА по Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА на Европейския съюз, която има за цел да подпомогне проекти в областта културата, киното, телевизията, музиката, литературата, изпълнителските изкуства, наследството. Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА е приета от Европейския парламент в края на 2013 г. и заменя досега съществувалите програми на общността – МЕДИА, МЕДИА Мундус, Култура. Бюрото на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА в България има два офиса – МЕДИА и Култура.

НАЦИОНАЛНИЯТ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР работи в сътрудничество с Българската национална телевизия, Българската национална филмотека, Съюза на българските филмови дейци и други организации в областта на аудиовизията при създаването, разпространението и опазването на български филми, както и за защита на авторските и сродните права на българските и чужди филмови творци.

НАЦИОНАЛНИЯТ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР е организатор на:

  • Фестивал на българския игрален филм "Златна Роза", който се провежда в гр. Варна.
  • Фестивал на българското документално и анимационно кино "Златен Ритон", който се провежда в гр. Пловдив.
  • Международен фестивал на Европейските копродукции, който се провежда в гр. София.

Банкова сметка на Изпълнителна агенция НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР:

             УниКредит Булбанк, клон "Батенберг"
             IBAN код - BG05 UNCR9660 3110049413
             БАЕ код- UNCR9660
             SWIFT BIC код - UNCRBGSF